Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

dinsdag, april 05, 2011

Contractmanager infrastructurele projecten

Functienaam Contractmanager, referentie HH2011-051

Functieprofiel Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is op zoek naar een contractmanager. Betrokkene wordt ingezet voor het HWBP (deel)project Markermeerdijken.

De taken zijn als volgt beschreven:

 • Inventariseren van wensen en eisen t.b.v. offerteaanvragen.
 • Toetsing op offertes op volledigheid en juistheid.
 • Sturing en begeleiding van contractonderhandelingen, aanbestedingstrajecten en contracteringsfase (gunning).
 • Toetsing/bewaking van duur, kosten, kwaliteit en risico’s contracten.
 • Aansturing van het contractbeheersteam.
 • Anticiperen op raakvlakken.
 • Periodiek leveren van benodigde gegevens voor (maand)rapportages, zowel voor de deelprojecten als andere relevante organen.
 • Begeleiden van projectmedewerkers.
Doel
Het tijdig en juist begeleiding geven aan lopende en ophanden zijnde contracten.

Resultaatverantwoordelijkheid? Ja, voor tijdigheid en kwalitatief voldoende behalen van mijlpalen.

Contacten (zowel in- als extern)
Intern: met de Projectmanager, andere projectmedewerkers van de verschillende deelprogramma’s.
Extern: met ingenieursbureaus, opdrachtnemers, CBT/directie UAV, betrokkenen bij het inkoopproces.

Opleidingseisen

 • HBO-opleiding civiel technische richting.

Ervaringseisen

 • Minimaal 3 jaar voor minimaal 20 uur per week aantoonbare ervaring als contractmanager/projectleider contract en techniek in de afgelopen 7 jaar.
N.B.: Bovenstaande ervaringseis worden getoetst door het opvragen
van een referentieverklaring.

 • Structureel gewerkt hebben met innovatieve marktbenadering, DBFM/PPS contractering of D&C en E&C in de afgelopen 3 jaar.
 • Aantoonbare ervaring als projectleider met integrale, complexe infrastructurele projecten met een grote van minimaal 5 miljoen
Ervaring wensen

 • Ervaring in de afgelopen 3 jaar met het opstellen en controle van de naleving van contracten in de functie van Contractmanager, projectmanager of een vergelijkbare functie met een takenpakket overeenkomstig zoals gesteld in de bijgevoegde functieomschrijving.
 • Zelfstandige ervaring (gemiddeld meer dan 20 uur per week werkzaam) met planstudie en realisatieprocessen.
 • Aantoonbare ervaring met het werken in IPM verband in de functie van Contractmanager of een vergelijkbare functie met een takenpakket overeenkomstig zoals gesteld in de bijgevoegde functieomschrijving.
 • Ervaring in het werken (gemiddeld meer dan 20 uur per week werkzaam) met een hoogwaterbeschermingsprogramma met een grote vergelijkbaar met het hoogwaterbeschermingsprogramma van HHNK.
Competenties
Resultaatgerichtheid, omgevingsbewustzijn, analytisch vermogen, contactuele effectiviteit, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid.
Inzet in de lijn of in een project Project Markermeerdijken.

Overige informatie

 • Standplaats Hoorn
 • Startdatum 1 mei 2011, of een datum eerder, of die hier kort op volgt.
 • Verwachte einddatum Contract wordt voorzien op 12 maanden of korter indien het werk eerder eindigt.
 • Evaluatie 6 weken na de start van de opdracht wordt op basis van een evaluatie besloten over voortzetting van de inzet van de kandidaat.
 • Optie op verlenging Ja.
 • Aantal uren per week 24 uur, variabel per week.
 • Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW. 
 • Sluitingsdatum: 14 april a.s. 09.00 uur.
 • Intakegesprekken vinden plaats in week 17
Onafhankelijkheid De kandidaat moet zowel direct als indirect een onafhankelijke positie hebben ten opzichte van opdrachtnemers van het HWBP/HHNK m.b.t. planstudies en/of uitvoering. Dit volledig ter beoordeling van de opdrachtgever. 

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV (max. 5 pag.) inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
M: 0654622220

Geen opmerkingen: