Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

vrijdag, april 29, 2011

Adviseur geïntegreerde contracten.

Functie en referentie
Adviseur geïntegreerde contracten HH2011-061

Opdrachtbeschrijving
De opdrachtgever, een Hoogheemraadschap, zoekt een adviseur geïntegreerde contracten die voor meerdere projecten wordt ingezet. Betrokkene werkt nauw samen met het cluster Inkoop.

Eén van de projecten is Waarland-Harenkarspel, programma Verbetering
Boezemkades (VBK). De taken voor dit project zijn verdeeld in 2 fasen:


Fase 1 (looptijd circa 12 maanden)
- Opzetten en implementeren geïntegreerde contracten binnen HHNK.
- Begeleiden projectteamleden m.b.t. :
  · adviseren over de inkoopstrategie;
  · begeleiden inkoopfase;
  · adviseren over en opstellen van vraagspecificaties voor kade verbeteringsproject o.b.v. Systems Engineering;
  · beheersing proces van contractvoorbereiding;
  · opstellen contract;
  · gevraagd en ongevraagd adviseren over en begeleiding van contract onderhandelingen, aanbestedingstrajecten en contracteringsfase (gunning).


Fase 2 (looptijd circa 32 maanden)
- Begeleiden (contract)uitvoering o.b.v. systeemgerichte contractbeheersing
(SCB).
- Toetsen en bewaken duur, kosten, kwaliteit en risico’s contracten.
- Beoordelen en adviseren over ter acceptatie aangeboden documenten.
- Adviseren over bonus/malus, kortingen en boetes.
- Opzetten en implementeren SCB binnen HHNK.


Betrokkene wordt voorts ingezet voor projecten op het gebied van
geïntegreerde contracten bij civiele bouwprojecten, tenminste bestaande
uit de disciplines grondwerken, waterbouw en/of watermanagement met
een minimale omvang van € 5 miljoen.


Bijzonderheden Project Waarland-Harenkarspel is aangewezen als een pilotproject met een geïntegreerde contractvorm. Uitgangspunt is aanbesteden conform Design & Construct, waarbij gedurende het project moet blijken of deze of een andere contractvorm de meest geschikte vorm is.
In eerste instantie ligt de nadruk op het opzetten en ontwikkelen van alle
aspecten van contractvoorbereiding op het gebied van geïntegreerde
contracten en er voor zorgen dat dit geïmplementeerd wordt. In de
tweede fase ligt de nadruk op systeemgerichte contractbeheersing.


Doel
Opstellen van passende geïntegreerde contractvormen. Inbrengen en
overdragen van kennis op het gebied van geïntegreerde contracten, het
adviseren over en meewerken aan projecten.
 • Resultaatverantwoordelijkheid? Ja, verantwoordelijkheid voor kwaliteit van de contracten.
 • Contacten (zowel in- als extern) Intern: opdrachtgever, inkoopadviseurs, projectleiders en projectteamleden, waar onder technisch adviseurs.
 • Extern: opdrachtnemer en overige betrokkenen bij het inkoopproces.
CV Eisen en wensen
Opleidingseisen
 • Minimaal HBO opleiding.
Opleidingwensen
 • Minimaal HBO opleiding met een technische richting.
 • Erkende, meerdaagse opleidingen/cursussen geïntegreerde contracten op MBO+/HBO niveau.
Ervaringeisen
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als adviseur, projectleider en/of contractmanager op het gebied van geïntegreerde contracten in de afgelopen 5 jaar;
 • Minimaal 2 projecten met een omvang van minimaal € 5 miljoen begeleid van inkoopstrategie tot en met contractbeheersingsfase.
Ervaringwensen
 • Aantoonbare ervaring met het succesvol implementeren (= de vooraf gestelde doelstellingen zijn behaald) van verschillende vormen van geïntegreerde contracten in een organisatie qua aard en grootte vergelijkbaar met HHNK.
N.B.: bovenstaande ervaringeisen en –wens worden getoetst door het
opvragen van een tevredenheidverklaring.
 • Ervaring met civiele bouwprojecten, tenminste bestaande uit de disciplines grondwerken, waterbouw en/of watermanagement met een minimale omvang van € 5 miljoen.
 • Ervaring met het begeleiden van projectteamleden.
Voor het project Waarland-Harenkarspel geldt als pré: inhoudelijke kennis
van regionale waterkeringen en kennis van het projectgebied.


Competenties
 • Resultaatgericht, omgevingsbewust, analytisch vermogen, goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
 • Daadkrachtig, realistisch, overtuigend, in staat draagvlak te creëren.
 • Inzet in de lijn of in een project Lijn en inzet voor het programmabureau VBK.
Onafhankelijkheid
De kandidaat moet zowel direct als indirect een onafhankelijke positie
hebben ten opzichte van opdrachtnemers van het HHNK m.b.t. uitvoering.
Dit volledig ter beoordeling van de opdrachtgever.


Overige informatie
 • Standplaats: Heerhugowaard.
 • Startdatum 1 juni 2011, of een datum eerder, of die hier kort op volgt.
 • Verwachte einddatum Contract wordt voorzien op 12 maanden of korter indien het werk eerder eindigt.
 • Evaluatie 6 weken na de start van de opdracht wordt op basis van een evaluatie besloten over voortzetting van de inzet van de kandidaat.
 • Optie op verlenging Ja, eenmaal 32 maanden of korter indien het werk eerder eindigt.
 • Aantal uren per week 36. Er is sprake van een gecombineerde inzet, te weten:  - Project Waarland-Harenkarspel, programma Verbetering Boezemkades (gemiddeld 16 uur, inzet fluctueert afhankelijk van de projectfase); - Civiele bouwprojecten (gemiddeld 20 uur).
N.B.: Het is mogelijk zowel op beide onderdelen (16 uur én 20 uur) als op
één van beide onderdelen (16 uur óf 20 uur) in te schrijven.
Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW. 

 • Sluitingsdatum: 16 mei a.s. 09.00 uur.
 • De gesprekken met de kandidaten zijn op woensdag 25 mei 2011.
 • ZZP'er, zonder een geldige VAR verklaring heeft het geen zin om te reageren.
Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV (max. 5 pag.) inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
M: 0654622220

Geen opmerkingen: