Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

maandag, mei 30, 2011

Projectleider ISDR

Functienaam en referentie
Projectleider ISDR (Intergemeentelijke Sociale Dienst De Rijnstreek) GA2011-071


De opdracht

Maak een projectplan dat is gericht op de voorbereiding en realisatie van een samenwerking op het gebied van Werk en Inkomen. De ISDR wordt per 1 januari 2012 opgeheven. De samenwerking moet daarvoor in de plaats komen, en wordt vastgelegd in drie separate dienstverleningsovereenkomsten
(DVO’s) tussen de gemeenten Rijnwoude, Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn. De gemeente Alphen aan den Rijn zal namens de genoemde gemeenten de regelingen op het gebied van Werk en Inkomen gaan uitvoeren. In de DVO met de gemeente Rijnwoude wordt tevens de uitvoering van de individuele verstrekkingen Wmo vastgelegd. Het ontwerpen en implementaeren van deze DVO’s – in samenwerking met de betreffende gemeenten – vormt de kern van deze opdracht. 

De afspraken die in de DVO’s worden vastgelegd zijn in elk geval:
- voorwerp van de intentieverklaring
- looptijd van de DVO
- financiële afspraken
- afspraken over personeel
- zeggenschap en mandatering
- het dienstverleningsconcept: integraliteit en differentiatie
- kwaliteitsborging
- organisatie, overleg en communicatie
- informatieverstrekking, rapportages, planning & control cyclus
- continuïteit van de dienstverlening bij de overgang
- verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
- wijzigingen
- geschillen
- overgangsproces 

Belangrijke randvoorwaarden daarbij zijn:
- De schaalvoordelen vertalen zich in structureel lagere uitvoeringskosten voor de vier gemeenten
- de DVO is op 1 oktober gereed 
- de beoogde startdatum van uitvoering is 1-1-2012 
- de ondernemingsraden van de Intergemeentelijke Sociale Dienst de Rijnstreek (ISDR, het huidige samenwerkingsverband van de gemeenten Rijnwoude, Kaag en Braassem en Nieuwkoop) en de gemeenten en de cliëntenraden worden betrokken bij het proces totstandkoming DVO

Taken 
De projectleider/ verandermanager voert het dagelijks management over het project. Hij of zij werkt daarbij nauw samen met de projectleider namens de ISDR en de drie betrokken gemeenten. 
Hij of zij 
- legt alle relevante afspraken vast in het projectplan
- zorgt voor voldoende en kwalitatief adequate mensen en middelen
- plant, verdeelt en bewaakt de noodzakelijke activiteiten
- is verantwoordelijk voor de fasering en de projectbeheersing
- bewaakt de realisatie ten opzichte van de planning 
- zorgt voor een goede communicatie in en rond het project
- neemt, wanneer resultaten niet behaald lijken te worden, corrigerende maatregelen
- legt verantwoording af aan de opdrachtgever
- legt op mijlpaalmomenten de beslispunten voor aan de opdrachtgever
- draagt bij afsluiting van het project de resultaten over aan de opdrachtgever 
- zorgt voor een goede evaluatie na afloop van het project
- draagt nieuwe oplossingen aan bij zich voordoende problemen in de uitvoeringssfeer en adviseert op operationeel tactisch beleidsniveau

Het projectteam voert de inhoudelijke werkzaamheden uit conform het projectplan onder leiding van de projectleider/ verandermanager. De samenstelling van het team bestaat uit leden vanuit organisatieonderdelen zoals: Bedrijfsvoering, Werk en bijstand, SCA, ISDR en optioneel andere (vak)disciplines die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren. 

Het proces zal in principe organisch worden ingezet. 

Een gerelateerd project betreft het samenvoegen van meerdere afdelingen van de gemeente Alphen aan den Rijn tot één geheel waarin integrale samenwerking centraal staat.De kandidaat

De voorkeur gaat uit naar een ervaren projectleider op het gebied van verandermanagement met kennis van overheidsorganisaties, in het bijzonder gemeenten.
Tevens gaat de voorkeur uit naar een projectleider die naast dit project ook het gerelateerde project (samenvoegen meerdere afdelingen) kan uitvoeren.

Eigenschappen/ vaardigheden
- analytisch 
- overtuigingskracht 
- sociaal vaardig
- samenwerkingsgericht 
- motiverend 
- methodisch denken
- onafhankelijke oordeelsvorming
- creativiteit
- constructief 
- vermogen om andere dan de gebruikelijke wegen te bewandelen
- resultaatgericht

Opleiding/ werkervaring
- universitaire opleiding, bijvoorbeeld afgeronde studie bestuurskunde/ bedrijfskunde,
aangevuld met kennis van en ruime ervaring met het managen van 
organisatieveranderingen.
- ervaring met leiding geven aan complexe of omvangrijke projecten
- aantoonbaar Inzicht in multidisciplinaire werkterreinen 


CV eisen

 1. Afgerone universitaire opleiding
 2. Minimaal 1 relevante referentie
Selectie criteria
 • Afgeronde universitaire opleiding bestuurskunde/ bedrijfskunde 20 % 
 • Kennis van en ruime ervaring van het managen van organisatieveranderingen 20 % 
 • Ervaring met leiding geven aan complexe of omvangrijke projecten 20 % 
 • Minimaal 5 jaar werkervaring binnen de overheid 20 % 
 • Minimaal 5 jaar ervaring in de gevraagde werkzaamheden 20 %
Overige informatie
 • Standplaats: Alphen aan den Rijn 
 • Startdatum: 25/07/2011 
 • Einddatum: 25/01/2012 
 • Uurtarief: Inclusief reiskosten e.d. 
 • Uren per week: 16 
 • Uren per dag: 8 
 • Optie verlenging: 2 keer 3 maanden 
 • Inschrijven uiterlijk tot: Vrijdag 10 juni 17.00 uur. 
Geïnteresseerd?
Wij ontvangen graag uw CV in het Nederlands (max. 5 pag.) inclusief motivatie, referentie en vermelding van uurtarief. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
M: 0654622220

Geen opmerkingen: