Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

maandag, mei 30, 2011

Projectleider/ verandermanager

Functienaam en referentie

Projectleider/ verandermanager GA2011-070


De opdracht
Maak een projectplan dat is gericht op het samenvoegen van meerdere afdelingen tot één geheel waarin integrale samenwerking centraal staat en voer het plan uit. Het betreft de terreinen (aangepast) wonen, werk, re-
integratie, welzijn en inkomensondersteuning. Houdt hierbij o.a. rekening met aanpassingen op het gebied van organisatiestructuur, personeel, ICT, overhead en management. Indien nodig realiseert de projectleider ook het fysieke deel van het project (verhuizing, meubilair e.d.).


Belangrijke randvoorwaarden daarbij zijn:
medewerkers zo veel mogelijk meenemen en laten deelnemen in het proces. Deelname aan het proces moet interactief worden ingericht in de aanpak, indien mogelijk meerdere scenario’s opnemen.
Bij de inrichting van de organisatie dient een efficiencyslag te worden gemaakt
De beoogde startdatum van integraal werken is 1-1-2012


Taken
De projectleider/ verandermanager voert het dagelijks management over het project.
Hij of zij
 • legt alle relevante afspraken vast in het projectplan
 • zorgt voor voldoende en kwalitatief adequate mensen en middelen
 • plant, verdeelt en bewaakt de noodzakelijke activiteiten
 • is verantwoordelijk voor de fasering en de projectbeheersing
 • bewaakt de realisatie ten opzichte van de planning
 • zorgt voor een goede communicatie in en rond het project
 • neemt, wanneer resultaten niet behaald lijken te worden, corrigerende maatregelen
 • legt verantwoording af aan de opdrachtgever
 • legt op mijlpaalmomenten de beslispunten voor aan de opdrachtgever
 • draagt bij afsluiting van het project de resultaten over aan de opdrachtgever
 • zorgt voor een goede evaluatie na afloop van het van het project
 • draagt nieuwe oplossingen aan bij zich voordoende problemen in de uitvoeringssfeer en adviseert op operationeel tactisch beleidsniveau.
Het projectteam voert de inhoudelijke werkzaamheden uit conform het projectplan onder leiding van de projectleider/ verandermanager. De samenstelling van het team bestaat uit leden vanuit organisatieonderdelen zoals: Bedrijfsvoering, Werk en bijstand, SCA, ISDR en optioneel andere (vak)disciplines die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren.


Het proces zal in principe organisch worden ingezet.


Een gerelateerd project betreft het voorbereiden en realiseren van een samenwerking op het gebied van Werk en Inkomen tussen Alphen aan den Rijn, Rijnwoude, Kaag en Braassem en Nieuwkoop.


De kandidaat
De voorkeur gaat uit naar een ervaren projectleider op het gebied van verandermanagement met kennis van overheidsorganisaties, in het bijzonder gemeenten.
Tevens gaat de voorkeur uit naar een projectleider die naast dit project ook het gerelateerde project (voorbereiden en realiseren van samenwerking op het gebied van Werk en Inkomen tussen Alphen aan den Rijn, Rijnwoude, Kaag en Braassem en Nieuwkoop) kan uitvoeren.


Eigenschappen/ vaardigheden
-analytisch
-overtuigingskracht
-sociaal vaardig
-motiverend
-methodisch denken
-onafhankelijke oordeelsvorming
-creativiteit
-constructief
-vermogen om andere dan de gebruikelijke wegen te bewandelen
-resultaatgericht


Opleiding/ werkervaring
- universitaire opleiding, bijvoorbeeld afgeronde studie bestuurskunde/ bedrijfskunde,
aangevuld met kennis van en ruime ervaring met het managen van
organisatieveranderingen.
- ervaring met leiding geven aan complexe of omvangrijke projecten
- aantoonbaar Inzicht in multidisciplinaire werkterreinen


CV eisen
Afgeronde universitaire opleiding
Minimaal 1 relevante referentie


Selectie criteria
Afgeronde universitaire opleiding bestuurskunde/ bedrijfskunde 20 %
Kennis van en ruime ervaring met het managen van organisatieveranderingen 20 %
Ervaring met leiding geven aan complexe of omvangrijke projecten 20 %
Minimaal 5 jaar werkervaring binnen de overheid 20 %
Minimaal 5 jaar ervaring in de gevraagde werkzaamheden 20 %


Overige informatie
 • Standplaats: Alphen aan den Rijn
 • Startdatum: 25/07/2011
 • Einddatum: 25/01/2012
 • Uurtarief: Inclusief reiskosten e.d.
 • Uren per week: 16
 • Uren per dag: 8
 • Optie verlenging: 2 keer 3 maanden
 • Inschrijven uiterlijk tot: Vrijdag 10 juni 17.00 uur.
Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV in het Nederlands (max. 5 pag.) inclusief motivatie, referentie en vermelding van uurtarief. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.


Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
M: 0654622220

Geen opmerkingen: