Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

maandag, januari 07, 2013

Directeur Bedrijf
Om de gemeentesecretaris / algemeen directeur en het managementteam te ondersteunen bij de uitwerkingen van de gestelde ambities en doelstellingen en de ontwikkeling van de organisatie als geheel, zijn wij op zoek naar een zeer ervaren:

Directeur Bedrijf

(tijdelijk voor max. 2 jaar, max. 36 uur/week)


Voor de jaren 2012 – 2014 is een concernplan voor de organisatie opgesteld en vastgesteld. Het concernplan een mix is van visie en concreet projectmatig uit te werken acties. Daarnaast is het een mix van extern gerichte thema’s en intern gerichte thema’s. De extern gerichte thema’s zijn uitwerkt in de sporen: de gemeente als vormgever / de burger als partner, samen voor de klant (thema dienstverlening), regionale samenwerking en haven en veiligheid
De intern gerichte thema’s zijn uitwerkt in de sporen: “versterken bedrijfsvoering”, personeel, organisatie en processen en taakstelling / bezuinigen.

De directeur stuurt de betrokken managers en medewerkers aan voor wat betreft het uitvoeren van de veranderopdracht. Zijn/haar opdracht zit met name op de bedrijfsmatige en organisatorische aspecten, de “hoe”-vraag. De gemeentesecretaris / algemeen directeur is en blijft eindverantwoordelijk voor de organisatie in zijn totaliteit. Bovendien richt hij zich op zijn rol als secretaris van het college, de externe gerichtheid van de organisatie (o.m. regio en intergemeentelijke samenwerking) en strategische allianties (haven, veiligheid). Hij is verantwoordelijk voor de “wat”-vraag, de hoofdrichting van de organisatie als afgeleide van de bestuurlijke wensen.

De veranderopdracht
 • Verbeteren van benoemde cultuuraspecten; 
 • Versterking concernsturing: concerndoelstellingen zijn leidend; 
 • Is verantwoordelijk voor het realiseren van de bedrijfsmatige en organisatorische onderdelen van het concernplan met bijbehorende opdrachten (het hoe) en stuurt hierop richting betrokken managers en medewerkers; 
 • Het komen tot 3 primaire afdelingen, zoals benoemd in het concernplan; 
 • Uitvoering geven aan de organisatorische consequenties van deelname aan regionale samenwerkingsverbanden, zoals Omgevingsdienst, Werk & Inkomen, Belastingsamenwerking en KCC BERM; 
 • Efficiencyslag op de gehele organisatie, incl. overhead.


Wij vragen:

 • Een afgeronde opleiding op universitair niveau, bijvoorkeur Bedrijfskunde of Bedrijfseconomie; 
 • Aantoonbaar succesvol in het ontwikkelen, implementeren en borgen van veranderprocessen, met kennis op het gebied van:
  • verandermanagement; De organisatie van een gemeente; 
  •  Bestuurlijke processen en verhoudingen.
 • Minimaal zes jaar ervaring als directeur of een gelijkbare functie in een organisatie bestaande uit hoog opgeleide professionals;
 • Ervaring met richting geven aan veranderingsprocessen waarin aantoonbare resultaten zijn behaald;
 • Een toegankelijke leider, met affiniteit voor de doelgroep, die over verschillende communicatiestijlen beschikt en in de contacten naar buiten de ambassadeur van de organisatie is (bijv. DBO). Automatische verbinder waardoor u mensen en organisaties meekrijgt in veranderingen; 
 • Goed gevoel voor politieke verhoudingen en bekend met politieke processen; 
 • Out-of-the-boxdenker die de organisatie kan vertegenwoordigen en die op alle niveaus flexibel kan schakelen;
Een persoonlijkheid waar de volgende kenmerken op van toepassing zijn:
·         resultaatgericht
·         besluitvaardig
·         inspirerend
·         diplomatiek 

Kennis van en ervaring met relevante organen en instellingen binnen de (rijks – en provinciale) overheid en overige relevante diensten en instellingen en van de gemeentelijke beleidsterreinen;
Uitgebreide kennis van en ervaring op het gebied van (integraal) management, organisatie - inrichting, personeelsbeleid, financieel beleid en informatievoorziening;
Kennis van of ervaring met de regio West -Brabant strekt tot aanbeveling.

Kerncompetenties

Samenwerken: randvoorwaarden scheppen, actief binden
Resultaatgerichtheid: strategische doelen stellen en monitore
Klantgerichtheid: anticiperen op mogelijke klantenwense

Functiecompetenties

Overtuigingskracht: gezag en draagvlak / betrokkenheid
Besluitvaardigheid: strategisch, daadkrachtig in onzekere situatie
Plannen en organiseren: sturen en ondersteun
Visie: inschatten en vertalen

Algemene CV eisen
Het door u aangeboden CV dient de volgende gegevens te bevatten;
naam, contactgegevens, geboortedatum, genoten opleidingen incl. diploma wel of niet behaald (jaartal diploma), relevante werkervaring, competenties, taalvaardigheden, overige vaardigheden, referenties en vermelding van eerder, bij een van de aangesloten organisaties, genoten werkervaring.

Het CV dient opgesteld te zijn in de Nederlandse taal en uit maximaal 5 pagina’s (A4) te bestaan.

Overige informatie
 • Standplaats Moerdijk
 • Startdatum ZSM
 • Einddatum 30 juni 2013
 • Uurtarief inclusief reis en verblijfskosten
 • Uren per week 36, 
 • Optie tot verlenging 1 keer, 12 maanden
Uiterlijke datum inschrijven 9 januari 201312.00 uur
REAGEER DIRECT! Email dan direct jouw CV met onderbouwde motivatie aan pvanoers@ofm-groep.nl.

Contactgegevens
Peter van Oers
T 078-6440040
M 06-54622220
E pvanoers@ofm-groep.nl

Geen opmerkingen: