Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

donderdag, mei 26, 2011

Communicatie Adviseur

Functienaam
Communicatie Adviseur PA2011-069

Functieprofiel
De Communicatie Adviseur is verantwoordelijk voor het spectrum aan tactische en operationele (communicatie-) werkzaamheden, die bewerkstelligen dat het

niveau van (informatie-) beveiligings bewustwording binnen het korps verhoogd wordt, met als doel dat de korpsmedewerkers aantoonbaar bewuster en veiliger handelen.
Een belangrijk instrument voor de instandhouding en verhoging van de (informatie-) beveiligingsbewustwording, is de korps bewustwordingscampagne "Weet Wat Je Weet".

De taken zijn als volgt beschreven:

 • Opstellen van een tactisch meerjarenadvies ten aanzien van doel en richting.
 • Opstellen van een uitgewerkt advies t.a.v. doel & vormgeving voor het aankomend jaar.
 • Coördineren van de communicatie-flights tijdens het jaar, waaronder (laten) realiseren van uitingen en middelen.
 • Laten onderzoeken/auditen of de doelen bereikt zijn.
 • Zichtbaar eigenaar/kampioen zijn van de (informatie-) beveiligings bewustwording communicatie in het algemeen, en de "Weet Wat Je Weet" campagne in het bijzonder.
 • In staat zijn om de "Weet Wat Je Weet" campagne naar een nieuw niveau te tillen.
 • Niet alleen strategisch, maar ook in uitvoerende zin pragmatisch invulling aan de campagne geven.
Doel
De Communicatie Adviseur zorgt door gepaste vormen van communicatie dat de (informatie-) beveiligings bewustwording in het korps verhoogd wordt, met als doel dat de korpsmedewerkers aantoonbaar bewuster & veiliger handelen.

Resultaatverantwoordelijk?
Ja, de Communicatie Adviseur stelt te bereiken (informatie-) beveiligings bewustwording doelen, plant & realiseert communicatievormen waarmee de gestelde doelen bereikt worden, en laat controleren of de gestelde doelen bereikt zijn.

Activiteiten
Vakmatige activiteiten: 
Communicatie advies, uitvoering communicatie werkzaamheden. (± 60% van tijd)
Organisatorische / leidinggevende activiteiten: Afstemming met alle lagen & bloedgroepen van de organisatie. (± 20% van tijd)
Contacten (zowel in- als extern): Afstemming met het communicatiebureau van het korps, afstemming met extern communicatie bureau. (± 20% van tijd)

Competenties

 • Affiniteit met informatiebeveiliging en integrale beveiliging
 • Organisatiebewustzijn
 • Adviesvaardigheden
 • Creatief
 • Trekkersrol
Inzet in de lijn of in een project? Lijn

Selectie criteria

 • Minimaal 4 jaar relevante werkervaring als Communicatieadviseur in de afgelopen 1O jaar. 
 • Een afgeronde opleiding HBO Communicatie en /of Communicatieadviseur B. 
 • Kennis van informatiebeveigingsthema's. 
 • Aantoonbare werkervaring als Communicatieadviseur bij een overheidsinstantie of semi-overheid. 
 • Aantoonbare werkervaring met het coördineren van en (organisatie-brede interne communicatiecampagne, waarbij de gestelde communicatie doelen bereikt zijn. 
 • Aantoonbare werkervaring met het veranderen, op een hoger niveau trekken van een al bestaande communicatiecampagne.
Opdrachtgever verlangd een max. twee relevante referenties waaruit de waaruit de aantoonbare ervaringen blijken.

Aanvullende informatie
 • Standplaats Amsterdam (thuiswerken is niet toegestaan)
 • Startdatum medio juni 2011
 • Verwachte einddatum 01 juni 2012
 • Optie op verlenging Indien noodzakelijk in overleg (maximaal 2 keer de oorspronkelijke inhuurperiode)
 • Aantal uren per week 32 - 40 uur verdeeld over 4 of 5 dagen per week
 • Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.
 • Sluitingsdatum: 27 mei 16.00 uur.
Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV (max. 5 pag.) inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
M: 0654622220

Geen opmerkingen: