Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

dinsdag, januari 24, 2012

HOOFD BUSINESS CONTROL & KWALITEIT a.i.

Voor het UWV in Amsterdam zijn wij met spoed op zoek naar een INTERIM HOOFD BUSINESS CONTROL & KWALITEIT (38 uur/week)

DE OPDRACHT
Kenmerkend voor deze stafmanager is dat hij/zij effectief dient te opereren in het krachtenveld van functionele en hiërarchische lijnen. Het perspectief van de (interne) klant is hierbij leidend. De afdeling bestaat uit een sector Planning en Control en een sector Kwaliteit. Jij zal inhoud geven aan Business Control binnen de afdeling Planning, Control en Kwaliteit: vanuit de combinatie van het financieel perspectief met gedegen proceskennis zal jij het management voorzien van analyses en adviezen. Daartoe zal zowel op centraal niveau als in de districten de controlefunctie gekoppeld worden aan de kwaliteitsfunctie, waardoor de kwaliteitszorg een integraal onderdeel wordt van de planning en controlecyclus.


JOUW TAKENPAKKET
 • Ontwikkelt in samenwerking met de concernstaf voorstellen t.b.v. het UWV beleid en instrumentarium op het vakgebied 
 • Geeft op basis van de kernfunctie-strategie en het BC beleid aan op welke wijze de BC afdeling een meetbare en concrete toegevoegde waarde levert aan de doelstellingen van de bedrijfskernfunctie 
 • Evalueert de bc-instrumenten in relatie tot geformuleerd beleid en strategie 
 • Vervult vanuit zijn/haar vakgebied tevens een adviserende signalerende rol t.a.v. vraagstukken uit de overige vakgebieden binnen de bedrijfskernfunctie (luis in de pels functie) 
 • Stelt jaarplan en begroting op voor de eigen eenheid en stuurt op effectieve en efficiënte realisatie van de te behalen resultaten 
 • Signaleert risico’s en doet pro actief voorstellen voor mogelijke oplossingen (scenario’s) bij tegenvallende resultaten 
 • Richt het P & C proces van de eenheid in en realiseert een geïntegreerde uitvoering. 
 • Brengt risico’s van de bedrijfsvoering in kaart 
 • Maakt financiële analyses van de resultaten op de verschillende gebieden (klanten, bedrijfsprocessen, personeel, middelen etc.) 
 • Brengt gevolgen van voorgenomen beleid in kaart en berekent financiële gevolgen 
 • Stuurt op passende bezetting kwalitatief en kwantitatief van de eigen eenheid voor de korte en lange termijn en draagt zorg voor gemotiveerde en taakvolwassen medewerkers 
 • Richt een programma- en projectorganisatie in t.b.v. wijzigingen in de bedrijfsinrichting 

CV EN ERVARING EISEN 
 • Afgeronde WO of post WO opleiding als Register Controller, Bedrijfskundige, Bestuurskundige, Econoom of Bedrijfseconoom 
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare en recente ervaring als financieel manager of business controller binnen een overheids-, overheid gerelateerde of data verwerkende organisatie (+1500 medewerkers) 
 • Minimaal 6 jaar en recente leidinggevende ervaring van financiële professionals op HBO/WO niveau 
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare en recente ervaring in het rechtstreeks rapporteren aan directie of RvB 
 • Sparringpartner voor kernfunctiedirecteur en concerndirecteur 
VOORWAARDEN
 • Locatie: Amsterdam 
 • Startdatum: 6 februari 2012 
 • Einddatum: 1 juli 2012 met optie tot verlenging 
 • Uren per week: 38 
 • Referenties: minimaal 1 van een vergelijkbare opdracht, niet ouder dan 1 jaar 
 • Tarief: zo scherp mogelijk 
 • Jou offerte aanbieden uiterlijk: 26 januari 10.00 uur 
Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

Geïnteresseerd?
Ben jij per direct beschikbaar en 38 uur per week inzetbaar, heb jij recente en relevante ervaring als INTERIM HOOFD BUSINESS CONTROL & KWALITEIT bij het UWV of een vergelijkbare grote (uitkerings)instantie en match jij 100% op deze aanvraag? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP: Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.


Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl

GSM: 06-54622220

Geen opmerkingen: