Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

dinsdag, januari 18, 2011

Jurist met specialisatie bouw en vastgoed

Functieomschrijving en referentie
Jurist

De opdracht
 • Juridische advisering over concept ontwerpbestemmingsplan ingevolge de Wro;
 • Opstellen draaiboek gemeentelijke procedures op operationeel niveau (wat, hoe, wanneer en wie?). Het gaat daarbij om toepassing van de rijks- en gemeentelijke coordinatie ingevolge Wro, bestemmingsplanprocedure inclusief MER, HGW-procedure, herziening structuurvisie i.v.m. planMER, coordinerend bevoegd gezag m.e.r. en toepassing Crisis- en herstelwet;
 • Opstellen draaiboek overige procedures op operationeel niveau (wat, hoe, wanneer en wie?) op terrein van Nb-vergunning, Ontgrondingenvergunning, Waterwetvergunning en projectplan in de zin van de Waterwet. 
 • Inzichtelijk maken gevolgen Crisis- en herstelwet voor het project middels een memo;
 • Inzichtelijk maken samenloop diverse coördinatieregelingen: rijks- en gemeentelijke coordinatieregeling Wro, coordinatieregeling MER. Deze resultaten worden in de draaiboeken verwerkt.
 • Advisering binnengekomen zienswijzen tegen ontwerp-bestemmingsplan;
 • Bijdrage leveren voor het opstellen projectplan in kader van Waterwet.

De kandidaat


CV eisen / gewenst
Eisen
 • Actuele, inhoudelijke en zelfstandige Ervaring met Wro, MER, Waterwet, Crisis- en Herstelwet, NB-wet en Ontgrondingenwet
 • Ervaring in een overheidsomgeving in relatie tot eis 1
 • Afgestudeerd Nederlands recht
Wensen
 • Afgeronde rechtenstudie op gebeid van Nederlands Recht
 • Actuele juridisch kennis van omgevingsrecht, onder andere Wro, Waterwet, Crisis- en herstelwet.
 • Recente ervaring met projecten met infrastructurele werken in een (semi) overheidsomgeving (gemeente, waterschap, provincie, LNV en RWS)
 • Recente ervaring in vergelijkbare projecten met complexe bestuurlijke processen
 • Beschikbaar per 24 januari 2011, voor gesprek.
 • Beschikbaar voor start project 26 januari 2011


Aanvullende informatie
 • Locatie: Nijmegen
 • Projectperiode: Start 24 januari 2011 t/m 30 april 2011
 • Optie voor verlenging 1 maal 6 maanden
 • Uren per week: Gemiddeld 24 uur per week.
 • Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.
 • Sluitingsdatum: tot 20 januari a.s. 09.00 uur.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
M: 0654622220

Geen opmerkingen: